Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/12)
Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn,... gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng đến trỗ chín.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 10 - 16/12)
Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu năn,... gây hại ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (3-9/12)
Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu năn,... gây hại ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (15 - 21/10)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân non 2 chấm gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn. Rầy nâu - rầy lưng trắng gây hại trên trà lúa muộn, giống nhiễm.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (8-14/10)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm tiếp tục gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 14136719 | Online: 7