Sản Xuất Gạo Sạch Không Thể Để Mất Nguyên Giá Trị Dinh Dưỡng
(TCBC) Cùng với các loại thực phẩm “sạch”, mặt hàng không thể thiếu trong mỗi bữa ăn gia đình Việt Nam là gạo cũng xuất hiện sản phẩm “gạo sạch”. Nhưng thế nào là mới là “gạo sạch” và liệu nó được đảm bảo "sạch" suốt trong quy trình khép kín từ lúc trồng trên cánh đồng đến khi sản xuất ra thành phẩm?
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 8402621 | Online: 17