QUẢN LÝ ĐẠO ÔN TRÊN LÚA THU ĐÔNG

Thời tiết mưa nắng thất thường làm nguyên nhân chính làm cho các ruộng lúa trong vụ thu đông vừa bị đạo ôn lá và vừa bị thối thân thối gốc, diễn tiến của bệnh rất nhanh, tỉ lệ chết cây lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Trong giai đoạn lúa trổ chín, bệnh xâm nhập vào cổ lá cổ bông cản trở quá trình quang tổng hợp và vào chất dinh dưỡng của lúa, nếu ruộng bị nhiễm bệnh nặng thì các liệu pháp trị bệnh sẽ không đạt hiệu quả làm tăng chi phí sản xuất, năng suất sụt giảm.

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 10224885 | Online: 34