Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 21 - 27/8)
Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại tăng và khả năng hại nặng tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh...
 
Đối với sản xuất lúa
 
Các tỉnh phía Bắc:
 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại trên những diện tích lúa chưa được tổ chức phun trừ hoặc phun trừ gặp trời mưa, thuốc kém hiệu quả.
 
- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 6 mật độ tăng hại diện rộng trên các trà lúa.
 
- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây bông bạc diện hẹp trên lúa cực sớm - sớm, gây dảnh héo trên lúa chính vụ - muộn.
 
- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại diện hẹp, trên các giống nhiễm, chủ yếu các tỉnh miền núi.
 
- Bệnh vàng lá di động, bệnh lùn sọc đen hại diện hẹp trà lúa Mùa trung - muộn.
 
- Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn… hại tăng.
 
Các tỉnh Bắc Trung Bộ:
 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 6 tiếp tục gây hại trên lúa mùa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại tăng và khả năng hại nặng tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: tăng trên lúa HT trỗ - chín, lúa mùa đứng cái - đòng trỗ.
 
- Bệnh lùn sọc đen: Xu hướng tăng tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.
 
- Bệnh khô vằn, lem lép hạt tiếp tục phát sinh, gây hại tăng; sâu đục thân, nhện gié, bệnh sinh lý... hại nhẹ đến trung bình trên lúa mùa.
 
Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:
 
- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại lúa HT giai đoạn đòng trỗ và hại nhẹ rải rác lúa vụ 3, lúa rẫy... giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng, lem lép hạt, khô vằn, sâu đục thân... tiếp tục gây hại trên lúa HT giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.
 
- Bọ trĩ, sâu keo, đốm nâu, nghẹt rễ... hại cục bộ lúa vụ 3, lúa mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
 
- Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại chủ yếu lúa rẫy ở các tỉnh Tây Nguyên, rải rác ở đồng bằng.
 
Các tỉnh phía Nam:
 
- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 3 - 5, cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy nâu di trú chích hút thân cây lúa TĐ dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun xịt thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng.
 
- Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục giảm (lúa HT đang vào cuối vụ). Trên lúa TĐ – mùa, cần theo dõi phát hiện và phòng trừ bệnh kịp thời từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ.
 
- Bệnh bạc lá tiếp tục phát triển mạnh ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ, nhất là giống nhiễm nặng như Jasmine 85, C10, VD20, OM4900, OM4218...
 
Theo CỤC BVTV
Nguồn: nongnghiep.vn


 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 9852036 | Online: 8