Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 28/8 - 4/9)
Tại các tỉnh phía Bắc, rầy cám lứa 6 mật độ tăng và hại diện rộng trên các trà lúa...
 
Các tỉnh phía Bắc
 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tuổi lớn hại diện hẹp trên trà lúa muộn và lúa xanh tốt.
 
- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 6 mật độ tăng và hại diện rộng trên các trà lúa.
 
- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây bông bạc, dảnh héo diện hẹp trên các trà lúa.
 
- Bệnh lùn sọc đen gây hại trà lúa mùa trung - muộn, tập trung các tỉnh ven biển.
 
- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại diện hẹp, trên các giống nhiễm, chủ yếu các tỉnh miền núi.
 
- Bệnh vàng lá di động gây hại diện hẹp trà lúa mùa trung - muộn.
 
- Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn… hại tăng.
 
Các tỉnh Bắc Trung Bộ
 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 6 tại tiếp tục gây hại trên lúa mùa đứng cái - đòng trỗ.
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại trên lúa HT giai đoạn chín, trên lúa mùa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.
 
- Bệnh lùn sọc đen: Gây hại trên lúa HT, phát sinh trên lúa mùa xu hướng tăng nhanh.
 
- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại tăng trên lúa mùa.
 
- Bệnh khô vằn, lem lép hạt gây hại trên lúa trỗ - chín tại các tỉnh trong vùng.
 
- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa đứng cái - làm đòng.
 
- Sâu đục thân, nhện gié, bệnh sinh lý... gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa mùa.
 
Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn, bệnh chết cây, sâu đục thân... gây hại trên lúa HT giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.
 
- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại trên lúa rẫy ở Tây Nguyên và rải rác ở đồng bằng.
 
- Bọ trĩ, sâu keo, bệnh đốm nâu, bệnh nghẹt rễ... hại cục bộ lúa vụ 3 giai đoạn đẻ nhánh và lúa vụ 10 giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
 
- Chuột: Tiếp tục hại cục bộ các trà lúa.
 
Các tỉnh phía Nam
 
- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 5 trưởng thành, cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy di trú chích hút thân cây lúa; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun xịt thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng. Đặc biệt, vùng chuẩn bị gieo cấy lúa TĐ - mùa 2017 trong tuần đầu tháng 9/2017 nên theo dõi rầy nâu vào đèn và khí tượng thuỷ văn để tiến hành gieo cấy đạt hiệu quả cao.
 
- Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục giảm (lúa HT đang vào cuối vụ). Trên lúa TĐ - mùa, cần theo dõi giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ.
 
Ngoài ra, lưu ý bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, chuột... giai đoạn đẻ nhánh đến trỗ - chín.
 
Theo Cục BVTV
Nguồn: nongnghiep.vn


 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 9852081 | Online: 9