Quy trình “SỨC MẠNH SINH HỌC” trên lúa
Quy trình 6 bước tạo nên sức mạnh Sinh học của công ty Tân Thành


  


BƯỚC NỘI DUNG CÁCH THỰC HIỆN TÁC DỤNG LIỀU LƯỢNG
1 Xử lý giống với Plastimula 1SL chuyên dùng xử lý giống Sau khi ngâm giống và ủ, lúa nứt nanh tiến hành áo hạt với Plasti Giúp mầm mạnh, to, rễ phát triển, mạ khỏe 20ml Plastimula 1SL /10kg lúa giống
2 Plastimula 1SLtăng cường Phun khi lúa 15-20 ngày sau sạ Giúp lúa tăng khả năng đẻ nhánh, tăng số lượng chồi hữu hiệu 20ml Plastimula 1SL / bình 16 lít, phun 2 bình/công 1000 m2
3 Plastimula 1SLtăng cường Phun khi lúa 35-40 ngày sau sạ Kích thích giúp đòng lúa to 20ml Plastimula 1SL/ bình 16 lít, phun 2 bình/công 1000 m2
4 Plastimula 1SL+ Chubeca 1.8SL Trổ lác đác (trổ 2-5%) Kích thích lúa trổ nhanh, sớm, phòng bệnh 20ml Plastimula 1SL + 30ml Chubeca 1.8SLtrên bình 16 lít, phun 2 bình/công 1000 m2
5 Chubeca 1.8SL Trổ đều (100% bông lúa trên ruộng đã trổ) Chủng ngừa bệnh hại: Đạo ôn cổ bông, cháy bìa lá, lem lép hạt, khô vằn 30ml Chubeca 1.8SL trên bình 16 lít, phun 2 bình/công 1000 m2
6 Lacasoto 4SP Lúa ngậm sữa giúp vô gạo cực nhanh tăng số hạt chắc trên bông, tăng tuổi thọ lá đòng, tăng năng suất, lúa chín đồng loạt, sớm 3 - 5 ngày 10g Lacasoto 4SP/bình 16 lít, 2 bình/công 1000m2
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 12124754 | Online: 16