Quy trình sức mạnh sinh học
CHOCASO 0.11SL
Thành phần: Polyphenol chiết xuất từ lá Litchi chinensis sonn 
Và than bùn 0.11g/l, phụ gia vừa đủ 1 lít
LACASOTO 4SP
Thành phần:  Sophora japonica.........4g/kg
Quy cách: gói 10g, 18g và 100g.
CHUBECA 1.8SL
Thành phần: 
- Polyphenol…………………1.8g/l (chiết suất  từ Oroxylum indicumSalix babylonica)
  Quy cách: gói 30cc, chai 360ml
PLASTI MULA 1SL
Thành phần: 
- Polyphenol chiết xuất từ than bùn
- Mangifera indica....................1g/l
Quy cách: gói 20 ml, chai 240 ml

 

Quy trình “SỨC MẠNH SINH HỌC” trên lúa
Quy trình 6 bước tạo nên sức mạnh Sinh học của công ty Tân Thành


Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 11077632 | Online: 4