Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (11 - 17/12)
Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân có xu hướng gây hại tăng trên cây ngô.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (4 - 10/12)
Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh, rệp,... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màuTại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh, rệp,... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (27/11 - 3/12)
Tại các tỉnh phía Bắc, chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ lúa Mùa muộn giai đoạn ngậm sữa đến chín.
CHĂM SÓC CÂY LÚA GIAI ĐOẠN ĐÒNG TRỔ
Việt Nam là quốc gia nổi tiếng về nền nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo và trong suốt hành trình phát triển từ gieo sạ đến thu hoạch thì có một giai đoạn đóng vai trò quan trọng với tâm thế là sự chuyển giao từ sinh trưởng thành sinh sản và có tác động trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng, đó là đòng trổ. Hiện tại toàn vùng ĐBSCL đang có khoảng 320,000 ha đang bước vào giai đoạn cực trọng này.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 20 – 26/11)
Rầy nâu phổ biến tuổi 3 – 4, tiếp tục phát triển tích lũy mật số. Cần theo dõi xử lý kịp thời không để lây lan truyền bệnh VL&LXL sang lúa Đông Xuân 2018-2019 mới gieo sạ ở ĐBSCL.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 11077431 | Online: 22