Tổ sản xuất gạo sạch Global G.A.P Tri Tôn
- Địa chỉ: Ninh Thạnh, An Tức, Tri Tôn, AG
- Diện tích: 64 ha
- Tổng số hộ: 7
 
 
Tổ sản xuất gạo sạch Global G.A.P HTX Mỹ Thành
- Địa chỉ: Ấp 5, Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền Giang
- Diện tích: 31,85 ha
- Tổng số hộ: 30 
Tổ sản xuất gạo sạch Global G.A.P Tân Hiệp
- Địa chỉ: Tân Hòa A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG
- Diện tích: 34,9 ha
- Tổng số hộ: 12
 
 
Tổ sản xuất gạo sạch Global G.A.P Cờ Đỏ
- Địa chỉ: Thới Hòa C, Thới Xuân, Cờ Đỏ, Cần Thơ
- Diện tích: 43,2 ha
- Tổng số hộ: 9
 
 


Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 8402580 | Online: 24