WINDUP 500EC
Thành phần: 
- Pretilachlor……………………500g/l
- Chất an toàn Fenclorim……….150g/l
Quy cách: chai 3 cạnh 360 ml
Tính năng và tác dụng:  Tác động ức chế quá trình mọc mầm của hạt cỏ, diệt cỏ sớm từ đầu. Đặc trị cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, chác lác, cỏ lá rộng, cỏ nước mặn.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:


Cây trồng Cỏ dại Liều lượng (lít/ha) Thời gian xử lý Cách dùng
Lúa Các loại cỏ dại trên ruộng lúa (cỏ lồng vực, đuôi phụng, chác lác, cỏ lá rộng…) 0,6 lít/ha
30ml/ bình 16 lít hoặc 50ml/bình 25 lít
0-4 ngày sau khi gieo sạ Phun 2 bình 16 lít/ 1000m2
Phun 300-400 lít nước/ha
 
 Điều kiện xử lý thuốc:
        - Phun thuốc khi ruộng đủ ẩm, mặt ruộng bằng phẳng.
        - Lúa giống đem sạ đã ra đủ mầm và rễ.

Lưu ý:
  • Không phun trên đất ruộng khô nứt, lúa giống chưa ra mầm và rễ.
  • Không phun khi đã sạ trên 5 ngày.
  • Phun thuốc sau sạ càng sớm, hiệu quả càng cao.


TVC Windup 500EC 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15190587 | Online: 2