Quy trình sức mạnh sinh học

Thành phần:
– Polyphenol chiết xuất từ than bùn
– Mangifera indica………………..1g/l
Quy cách: gói 20 ml, chai 240 ml

Thành phần:

– Polyphenol… 1.8g/l (chiết xuất từ Oroxylum indicum và Salix babylonica)

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Gói 30ml và chai 360ml

Thành phần: Sophora japonica L.Schott… 4g/kg

Quy cách: 10g, 18g và 100g

Thành phần:

– Polyphenol chiết xuất từ than bùn và lá cây vải (Litchi chinesis sonn) 0.11g/l

– Phụ gia và dung môi: vừa đủ 1 lít

Thành phần: Brassinolide 0.1% w/w

Quy cách: gói 6g