Thuốc trừ bệnh

Thành phần:

– Polyphenol… 1.8g/l (chiết xuất từ Oroxylum indicum và Salix babylonica)

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Gói 30ml và chai 360ml

Thành phần hoạt chất: Bronopol
Qui cách: gói 18g

Thành phần:
– Tricyclazole…………..…….200g/l
– Hexaconazole………………..50g/l
– Phụ gia………………………750g/l
Quy cách: chai 100ml, 500ml và 1 lít.

Thành phần:
– Bismerthiazol………………250g/kg
– Phụ gia……………………..750g/kg
Quy cách: gói 80g và 400g

Thành phần: – Azoxystrobin … 200g/l – Difenoconazole … 125g/l – Phụ gia … 675g/l Quy cách: chai 240ml       TT OVER 325SC chai 240ml     CÔNG DỤNG:   – Tác động tiếp xúc và lưu dẫn. – Thuốc thấm sâu qua lá, di chuyển nhanh trong cây, ức chế sự phát […]