Thuốc trừ rầy - nhện

Thành phần hoạt chất: Nitenpyram 40 w/w + Pymetrozine 30 w/w
Qui cách: Gói 20g

Thành phần:
– Tebufenpyrad………………..250 g/kg
– Thiamethoxam………………250 g/kg
– Phụ gia………………………500 g/kg
Quy cách: gói 15 g

Thành phần:
– Pyridaben………………………..150g/l
– Fenpyroximate…………………..50g/l
– Phụ gia vừa đủ 1 lít
Quy cách: Chai 240ml

Thành phần: – Thiamethoxam … 140g/l – Lambda cyhalothrin …110g/l – Phụ gia … 750g/l Quy cách: Chai 240ml       CÔNG DỤNG: – Tác động lên hệ thần kinh làm rầy chết nhanh chỉ sau 1 lần phun, diệt rầy cám, rầy trưởng thành mang mầm bệnh vàng lùn. – Thuốc có hiệu […]