CẶP ĐÔI CHUBECA 1.8SL & BIOMYCIN 40.5WP – DÀY LÁ KHÁNG KHUẨN

CHUBECA 1.8SL VÀ BIOMYCIN 40.5WP 

Với hiện trạng bệnh lem lép hạt đang xuất hiện và gây hại thì quý bà con cần hết sức lưu ý để bệnh không lây lan mạnh. Cần chủ động phòng bệnh lem lép hạt, tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho cây từ khi làm đòng, sau khi lúa đã trổ bà con cũng cần theo dõi thường xuyên để quản lý tốt các dịch hại tấn công vào thân, lá và hạt, nhất là bảo vệ bộ lá đòng.
Nhà nông có thể tham khảo và sử dụng sản phẩm 𝐂𝐡𝐮𝐛𝐞𝐜𝐚 𝟏.𝟖𝐒𝐋. Đây là chế phẩm có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, với công dụng đặc trị bệnh lem lép hạt và phòng trừ đạo ôn, khô vằn, cháy bìa lá trên lúa.
 
Cùng với đó bệnh cháy bìa lá đang xuất hiện và gây hại ở thời điểm giao mùa như hiện tại, quý bà con cần hết sức lưu ý để bệnh không lây lan mạnh. Bà con nên chủ động phòng bệnh bằng cách sau: vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, chọn giống sạch bệnh vì vi khuẩn có thể lưu tồn trong hạt, cân đối lượng phân theo bảng so màu lá lúa và tuyệt đối không bón thừa đạm, điều chỉnh lượng nước phù hợp. Phun thuốc 𝐁𝐢𝐨𝐦𝐲𝐜𝐢𝐧 𝟒𝟎.𝟓𝐖𝐏 của Công ty TNHH TM Tân Thành khi bệnh chớm xuất hiện để chặn đứng lây lan và khô nhanh vết bệnh.
 
 
 
 
 

          Nông dân tin dùng sản phẩm             Chubeca 1.8SL và Biomycin 40.5WP

 
 

              Pha Chubeca 1.8SL 30ml/                          bình máy 25 lít

 
 

            Pha gói Biomycin 40.5WP                              18g/25 lít

 

        Cặp đôi Chubeca 1.8SL và                 Biomycin 40.5WP – Dày lá kháng                                   bệnh

 
 

             Bướm sản phẩm Chubeca 1.8SL

 
 

          Bướm sản phẩm Biomycin 40.5WP