Cháy rầy trên lúa mùa sớm
Cháy rầy trên lúa mùa sớm

Hiện nay, lúa mùa sớm của bà con nông dân ở các tỉnh ĐBSH đang trong giai đoạn từ chín đỏ đuôi đến chín già. Tuy nhiên, rầy nâu và rầy lưng trắng đang gây cháy.

Cháy rầy trên lúa mùa sớm
Hiện nay, lúa mùa sớm của bà con nông dân ở các tỉnh ĐBSH đang trong giai đoạn từ chín đỏ đuôi đến chín già. Tuy nhiên, rầy nâu và rầy lưng trắng đang gây cháy.
Rầy nâu và rầy lưng trắng đã phát sinh và di cư, cư trú trên tất cả các giống, nhất là các giống lúa nếp và những diện tích bị đổ ở trạng thái khum và rạp.
Mật độ hàng trăm con/khóm, rầy còn đang tuổi béo mầm như con muội măng và đang leo bám từ trên lưng cây đến sát cổ bông – ngang lá đòng, kèm theo là nấm bồ hóng bám trạt; những ruộng khô cạn nước, lúa đã chín thì càng hay cháy từng chòm. Trong khi cây lúa còn ít khả năng lưu dẫn.

Bà con nông dân cần liên tục thăm đồng, điều tra bọ rầy trên tất cả các giống lúa; ưu tiên điều tra những diện tích hoặc ruộng lúa bị đổ, lúa đã buộc túm mà chưa phun phòng. Nếu mật độ bọ rầy đạt trên 60 con/khóm thì cần tiến hành gặt chạy, theo nguyên tắc lúa đổ được gặt trước.

KS. NGUYỄN HỮU VÂN
Nguồn:nongnghiep.vn