Bản tin nông nghiệp

Trong quy trình SX súp lơ an toàn, khâu làm đất, bón phân khá quan trọng. Sau khi làm kỹ đất, tiến hành bón lót từ 200 – 250 kg phân hữu cơ ủ hoai, lân 5 kg, vôi bột 12 kg/sào Bắc bộ.

Vụ hè thu 2014, được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang triển khai thực hiện dự án “Áp dụng 3 giảm, 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa”.

Nhiều hộ trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) điêu đứng vì phải đối mặt với bệnh thán thư, đốm trắng làm ảnh hưởng chất lượng trái, bị thương lái ép giá.

Mới chỉ thực sự đi vào sản xuất, thành hàng hóa, thành cánh đồng mẫu lớn khoảng 3 vụ nay nhưng ở đâu lúa J02 cũng rơi vào tình trạng “cháy hàng”. J02 với thân mình tròn ung ủng như gạo nếp đã đánh bật quan niệm từ lâu là gạo chất lượng phải hạt dài và nhỏ

Để nuôi ba ba trong ruộng lúa thành công, người nuôi phải xem đây là cách làm “bỏ ống”, kiên nhẫn lấy ngắn nuôi dài”.