Hậu Giang: Thu hoạch trên 60% diện tích lúa Hè thu

Hậu Giang: Thu hoạch trên 60% diện tích lúa Hè thu

Đó là huyện Châu Thành A, TP.Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Cụ thể, huyện Châu Thành A đã thu hoạch được hơn 8.400/ 8.761ha, TP.Vị Thanh với hơn 2.100/ 3.594ha và huyện Vị Thủy với hơn 11.700/ 16.133ha và đang đẩy nhanh tiến độ do thời tiết thuận lợi.

HẬU GIANG: THU HOẠCH TRÊN 60% DIỆN TÍCH LÚA HÈ THU

Đó là huyện Châu Thành A, TP.Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Cụ thể, huyện Châu Thành A đã thu hoạch được hơn 8.400/ 8.761ha, TP.Vị Thanh với hơn 2.100/ 3.594ha và huyện Vị Thủy với hơn 11.700/ 16.133ha và đang đẩy nhanh tiến độ do thời tiết thuận lợi. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 30.200/ 77.170ha lúa Hè thu, ngoài TP.Vị Thanh thu hoạch gần dứt điểm diện tích, các địa phương còn lại cũng đang bước vào thời điểm thu hoạch, trong đó, huyện Long Mỹ và Phụng Hiệp đang thu hoạch rộ.

Mấy ngày qua mưa liên tục, làm giá lúa tươi luôn duy trì ở mức thấp dưới 4.400 đồng/kg, đáng nói là lúa sập nên phải cắt tay, giá rất thấp khoảng 3.200 đồng/kg. Còn lúa khô giá vẫn giữ ở mức cao từ 5.000 – 5.500 đồng/kg, lúa thơm và chất lượng cao từ 6.800 – 7.000 đồng/kg, nhưng phần lớn nông dân bán lúa tươi do không có điều kiện phơi sấy.

H.Phước – K.Viếng/ Báo Hậu Giang