Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (20-26/8)
Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (20-26/8)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.
Trên lúa

Các tỉnh Bắc bộ: Rầy non – rầy lưng trắng hại diện hẹp trên lúa Mùa sớm, lúa sạ. Ốc bươu vàng, chuột, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá, tuyến trùng, sâu cắn gié, bệnh đốm sọc vi khuẩn… tiếp tục hại.

Các tỉnh Bắc Trung bộ: Chuột gây hại tăng trên lúa Hè Thu đứng cái làm đòng, trỗ. Sâu cuốn lá nhỏ giảm trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái – làm đòng. Bệnh khô vằn gây hại tăng trên lúa Hè Thu, hại nặng tăng tại các tỉnh phía Nam vùng khu 4. Bệnh lùn sọc đen có khả năng phát sinh do rầy mang nguồn bệnh di cư sau bão số 2.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá,.. gây hại lúa giai đoạn đứng cái – đòng trỗ. Chuột gây hại trên các trà lúa Hè Thu giai đoạn đòng trỗ, hại nặng cục bộ ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương…

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Các địa phương có gieo trồng lúa Thu Đông 2019 cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn để gieo sạ “né rầy. Bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ. Lưu ý khuyến cáo nông dân không bón quá thừa phân đạm và cần đảm bảo nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc, tuyệt đối không pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc phòng trị bệnh.

Trên cây trồng khác

– Sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại các vùng trồng ngô trong cả nước.

– Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp… tiếp tục hại.

– Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại phía Nam.

– Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh phồng lá… tiếp tục gây hại.

– Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ… gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch.
– Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại.

– Cây cà phê: Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành… tiếp tục gây hại.

– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh… tiếp tục hại.

– Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành… gia tăng hại.

– Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, thán thư… gây hại nhẹ.

– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư… phát sinh gây hại.

– Cây dừa: Bọ cánh cứng, bệnh thối nõn… tiếp tục gây hại.

– Cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục gây hại.

Theo: CỤC BVTV
Nguồn: nongnghiep.vn