Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/8 – 2/9)
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/8 – 2/9)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ và đẻ trứng. 

Trên lúa

Các tỉnh Bắc bộ: Sâu non hại chủ yếu trên lúa giai đoạn đứng cái-làm đòng các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành lứa 5 vũ hóa và đẻ trứng rộ. Sâu non gây dảnh héo trên lúa Mùa giai đoạn đứng cái – làm đòng. Rầy non -rầy lưng trắng: rầy lứa 6 bắt đầu nở và gây hại…

Các tỉnh Bắc Trung bộ: Chuột gây hại tăng trên lúa Hè Thu chín – thu hoạch, lúa Mùa đòng trỗ. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa Mùa giai đoạn cuối đẻ nhánh – làm đòng trỗ. Bệnh khô vằn gây hại tăng trên trà lúa Mùa. Bệnh lùn sọc đen có khả năng tăng trên lúa Mùa muộn tại các huyện ven biển và miền núi của Nghệ An, Thanh Hóa.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu+rầy lưng trắng, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn,… gia tăng gây hại trên lúa Hè Thu, lúa Mùa giai đoạn đòng trỗ – chín. Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ lá+cổ bông gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ,… gây hại trên lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ – đẻ nhánh. Chuột tiếp tục gây hại…

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Dự báo tuần tới sẽ có đợt rầy cám nở rộ. Khi thấy rầy nâu tuổi 2-3 với mật số cao tiến hành xử lý bằng thuốc chống lột xác có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Hiện nay thời tiết nắng mưa xen kẽ, nấm bệnh phát triển gây hại như bệnh bạc lá, lem lép hạt, đạo ôn cổ bông trên trà lúa giai đoạn đòng-trổ…

Trên cây trồng khác

– Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại các vùng trồng ngô.

– Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ,… tiếp tục hại.

– Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn gây hại tại các tỉnh phía Nam.

– Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh,… tiếp tục gây hại.

– Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ,…tiếp tục gây hại.

– Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại.

– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh,… tiếp tục gây hại.

– Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành,… gia tăng hại.

– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành gây hại.

– Cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục gây hại.

 Theo: CỤC BVTV
Nguồn: nongnghiep.vn