PLASTIMULA 1SL – TỐT RỄ TRÚNG MÙA
 Trước áp lực nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay dễ làm cây lúa sốc nhiệt.
▪️ Tình trạng ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ do áp lực sạ lại nhanh.
▪️ Điều kiện đất ruộng nhiều bất lợi, nghèo dinh dưỡng.
👉Làm thế nào để cường lực cho lúa có sức khỏe tốt, giúp bộ rễ lúa phát triển vượt trội để vượt qua các bất lợi.
👉Giải pháp ưu tiên được rất nhiều nhà nông đã và đang tin dùng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“PLASTIMULA 1SL – TỐT RỄ TRÚNG MÙA”
 
Cân Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2023