PLASTIMULA 1SL – TỐT RỄ TRÚNG MÙA
👍Giải pháp hiệu quả, an toàn với chi phí hợp lý ngay từ đầu vụ !
👍Giải pháp tiết kiệm 20% lượng phân bón nhờ sử dụng Plastimula 1SL vào các giai đoạn: Xử lý giống, đẻ nhánh, làm đòng.
✅Giúp tăng số lượng và chiều dài rễ.
✅Tăng khả năng trao đổi chất trong cây.
✅Tăng hấp thụ lượng phân bón.
✅Tăng số chồi hữu hiệu, cho đòng to, bông bự.
✅Giúp lúa phục hồi do ngô độc phèn, ngộ độc hữu cơ.
 
 
 
 
 
 
Tân Thành đồng hành cùng Quý bà con trong quá trình chinh phục năng suất.
 
 
Cần thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2023