Biện pháp quản lý cỏ sót “cỏ đuôi phụng, lồng vưc ” giai đoạn Lúa sau cấy dặm trên vùng đất khó quản lý nước, đất nhiễm phèn vụ lúa hè thu 2013

Biện pháp quản lý cỏ sót “cỏ đuôi phụng, lồng vưc ” giai đoạn Lúa sau cấy dặm trên vùng đất khó quản lý nước, đất nhiễm phèn vụ lúa hè thu 2013

 

 Phần lớn đất đai Long An được tạo thành ở dạng phù sa bồi lắng lẫn nhiều tạp chất hữu cơ

Các vùng thấp, trũng, tích tụ độc tố làm đất trở nên chua phèn chiếm hơn 55% diện tích toàn tỉnh, rất bất lợi trong tổ chức sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với nghề trồng lúa nước truyền thống của người dân Nam Bộ.

Theo nông dân Lê Văn Lợt (Ấp Kênh Nhà Thờ, Tân Thạnh, Long An). Một năm có 2 vụ lúa chính Đông Xuân và Hè Thu, vụ lúa Hè Thu bà con tốn rất nhiều chi phí quản lý cỏ do điều kiện đất khó giữ nước, đất nhiễm phèn.

Vì sao vụ lúa Hè Thu bà con khó quản lý cỏ hơn Đông Xuân? Lý do vụ Hè Thu ruộng khó quản lý nước, nhiệt độ cao làm cho độc chất trong tầng đất mặt và nước tăng cao do lượng phèn tiềm tàng trong đất bị oxy hóa sinh ra, khi pha phải nước này với thuốc cỏ sẽ gây phản ứng làm thuốc bị giảm hiệu lực nhiều ít tùy theo độ phèn, từ đó làm giảm hiệu lực của thuốc cỏ làm cho cây cỏ chết yếu đi đến không chết. Đó là nguyên nhân làm cho ruộng nhiều nông dân còn nhiều cỏ sót.

Cũng theo nông dân Lợt – TTF Dự bị của Công ty Tân Thành, để quản lý cỏ sót ông tư vấn nông dân phun thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm Push 330EC, ông từng tư vấn cho một nông dân ở cạnh nhà ông xử lý cỏ sót trên 3 ha vụ lúa Hè Thu 2013 rất đạt, lúa 37 ngày sau sạ cỏ sót rất nhiều nếu mướn công nhổ phải mất ít nhất 2 triệu (10 ngày công/3 ha), thấy vậy ông mạnh dạn tư vấn nông dân phun Push 330EC liều 120 ml/bình 16 lít, phun 6 bình theo lượng cỏ sót trên 3 ha ruộng chi phí khoảng 600 ngàn đồng, sau khi phun 5 ngày kết quả mang lại rất khả quan. Cây cỏ sinh trưởng bị giảm, rễ đen, thân bị khô đứt thành từng lóng tới gốc khi nắm rút lên, cây lúa phát triển bình thường không thấy bị ảnh hưởng gì. Nhờ vậy nông dân tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng công nhổ cỏ.

Cỏ sinh trưởng kém và chết dần khi bị trúng thuốc Push 330EC giai đoạn lúa 37 ngày

Đây là tư liệu thực tế có ý nghĩa rất quan trọng đối với bà con nông dân những vùng đất khó quản lý cỏ giai đoạn lúa nhỏ, làm còn cỏ sót lại do điều kiện quản lý nước không tốt, đất bị nhiễm phèn, nhất là vụ lúa Hè Thu. Đối với vùng đất nhiễm phèn khi pha thuốc cỏ Push 330EC để phun bà con nên chú ý lấy nước ít bị nhiễm phèn, có thể xử lý nước trước khi pha bằng vôi hoặc lân chờ nước trong lấy nước này phun sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Chúc bà con nông dân quản lý tốt cỏ dại để có được một vụ mùa thắng lợi.
Long An, ngày 26 tháng 04 năm 2013
Nhân viên Kỹ Thuật khu vực Long An
KS. LỮ TRỌNG QUÂN