Giải pháp Plastimula 1SL – Lúa đẻ nhánh mạnh
Giải pháp Plastimula 1SL – Lúa đẻ nhánh mạnh

Trong giai đoạn phát triển của lúa thời kỳ đẻ nhánh rất quan trọng. Nó quyết định đến số lượng chồi trên đơn vị diện tích, số lá và năng suất lúa sau này. Vấn đề ở đây là làm cách nào để giúp lúa đẻ nhánh hữu hiệu, lá đứng tạo bộ khung vững chắc ngay từ giai đoạn đầu.

 

Sau khoảng 3 năm công tác trong Công ty, cùng làm ruộng mẫu với Nông dân, Tường đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm thực tế trên đồng ruộng. Sau đây Tường muốn chia sẻ đến các anh em về giải pháp làm thế nào để lúa đẻ nhánh hữu hiệu.

Thực tế trên ruộng chú Nguyễn Đức Thắng (Ấp Phụng Sơn, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng), hiện là TTF Chính thức của Công ty Tân Thành đã phun sản phẩm Plastimula 1SL trên giống lúa 504 với mật độ sạ 20kg/ 1.000m2 trong giai đoạn lúa đẻ nhánh.

Cách thực hiện: Sau khi lúa phát triển 20 NSS chú tiến hành dặm lúa xong ngày hôm sau phun Plastimula 1SL với liều lượng 25ml/ 25 lít và phun 2 bình cho công 1.300m2. Mực nước trong ruộng 5 – 7cm.

Kết quả cho thấy sau khi phun Plastimula 1SL lá lúa xanh đứng, bộ rễ phát triển mạnh, xuất hiện nhiều rễ trắng.

Phun Plastimula cho lá xanh đứng, bộ rễ phát triển mạnh, xuất hiện nhiều rễ trắng

Qua kết quả cho thấy phun Plastimula 1SL giai đoạn lúa 20 – 25 NSS giúp cây lúa khỏe, thân to lá đứng, bộ rễ phát triển mạnh hút được nhiều dinh dưỡng, màu lá lúa xanh tốt, hạn chế phân bón.

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 05 năm 2013
Nhân viên Kỹ thuật Khu vực Sóc Trăng
KS. TRIỆU MINH TƯỜNG