Giải pháp thuốc sinh học của Công ty Tân Thành
Giải pháp thuốc sinh học của Công ty Tân Thành

Ngâm giống 24 giờ vớt ra ủ thêm 24 giờ cho nứt nanh sau đó trộn Plastimula 1SL khoảng 6 giờ đem sạ, xả nước trong đồng ra bỏ và xịt diệt mầm bằng thuốc Windup 360EC. 
Khi lúa được 5 ngày cho nước vô rải Urê 3,3 kg/công. Khi lúa được 8 ngày xả nước ra lau lại bằng Push 330EC trừ cỏ hậu nẩy mầm. Khi lúa được 10 ngày rải phân đợt 1 (3,3 kg Ure + 3,3 kg DAP + 10 kg Lân Long Thành)/công. Khi lúa được 18 ngày xịt Plastimula 1SL cho lúa đâm chồi đẻ nhánh và ra bộ rễ dài. Khi lúa được 20 ngày rải phân đợt 2 (3,3 kg Ure + 3,3 kg DAP + 6,6 kg Lân Long Thành)/công. Khi lúa được 25 ngày nếu bị đạo ôn thì trị bằng Travil 75WP.

Anh Nguyễn Văn Trí

Khi đòng lên được 2 hoặc 3 mm rải phân đợt 3 (3,3 kg Ure + 6,6 kg Kali)/công, quay qua xịt liền Plastimula 1SL cho đòng to.
Khi lúa lẹt xẹt xịt Plastimula 1SL cộng Chubeca 1.8SL cho trổ nhanh. Nếu ruộng bị vi khuẩn cháy bìa lá thì cộng thêm TT Basu 250WP để trị. Khi lúa trổ đều xịt Chubeca 1.8SL ngừa lem lép hạt, đạo ôn cổ bông và cháy bìa lá. Khi lúa đỏ đuôi xịt cữ cuối bằng Lacasoto 4SP cho no hạt tới cậy.

Long An, ngày 09  tháng 05 năm 2013
Nông dân TTF dự bị, SĐT: 0988 153 830
Địa chỉ: Ấp 5, Xã Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An
Anh NGUYỄN VĂN TRÍ