Tham gia Festival, hội chợ, triển lãm (P.1)

Tham gia Festival, hội chợ, triển lãm (P.1)

 

Nhằm bảo về sức khỏe và nâng cao kỹ thuật cho bà con nông dân trong quá trình canh tác nông nghiệp.Từ năm 2009 đến nay công ty Tân Thành đã tham gia và tài trợ cho một số chương trình hội trợ triển lãm khu vực đồng bằng sông cửu long,  nhằm giới thiệu và tư vấn sản phẩm – nhất là sản phẩm sinh học đến với bà con nông dân khi tham quan.

Một số đợt công ty Tài trợ và tham gia ( từ 2009 đến 2013)

1. Hội chợ triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại Đồng Tháp ( 21/12/2009 –  26/12/2009)

2. Festival lúa gạo Việt Nam ( 26/11/2009  30/11/2009) lần thứ 1 Tại Hậu Giang.