Thực phẩm sẽ được phân loại theo chỉ số an toàn
Thực phẩm sẽ được phân loại theo chỉ số an toàn

Rau, quả, chè, thịt gà, thịt lợn, thủy sản nuôi… tại một số địa phương sắp tới sẽ được công khai kết quả phân loại (theo A/B/C) và xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi.

Đó là nội dung chính trong Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc, vừa được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng ý cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thí điểm triển khai tại mười tỉnh/thành phố đại diện các vùng sinh thái.

Theo đó, các loại thực phẩm, nông lâm thủy sản sẽ được kiểm soát về nguồn gốc. Các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng này sẽ được giám sát theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Thông tin về kết quả kiểm tra, phân loại đảm bảo độ tin cậy sẽ được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho người tiêu dùng qua hình thức cấp giấy xác nhận xuất xứ, sản phẩm theo từng lô hàng được kiểm soát theo chuỗi, hoặc thông qua biểu tượng, tem nhãn nhận diện sản phẩm.
Đăng Thư/phunuonline