Trao học bổng Sức mạnh sinh học Lần I (15 – 05 – 2013)
Trao học bổng Sức mạnh sinh học Lần I (15 – 05 – 2013)

Với Mục tiêu hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn môi trường bằng việc khuyến khích nông dân sử dụng các sản phẩm sinh học để quản lý dịch hại trong canh tác. Đồng thời, tạo động lực cho sinh viên phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong học tập, góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam bền vững trong tương lai,

Công ty tổ chức chương trình trao học bổng “Sức mạnh sinh học”.
Ngày 15-05-2013 vừa qua, Công ty đã tổ chức trao học bổng lần 1 cho 15 sinh viên thuộc 3 chuyên ngành (Nông học, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) tại Khoa nông nghiệp và SHƯD, Trường đại học Cần Thơ. Trong buổi lễ có sự tham dự của các Thầy Cô trong Khoa, đại diện phòng hanh chính nhân sự của Công ty và hơn 40 em sinh viên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LỄ