Tìm kiếm sản phẩm

Thành phần: Fenoxanil… 20% w/w Phụ gia và dung môi: Vừa đủ 100% w/w – CÔNG DỤNG: TT Goldleaf 20SC là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, lưu dẫn. Thuốc được đăng kí để phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Phun khi bệnh hại xuất hiện. Đạo ôn […]

Hoạt chất: Dinotefuran 200g/kg Phụ gia và chất mang: 800g/kg     CÔNG DỤNG: Raves 20WP là thuốc trừ rầy nâu có tác động tiếp xúc và nội hấp. Thuốc được đăng kí để phòng trừ rầy nâu gây hại trên lúa. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – Liều lượng: 150 – 200g/ha. – Phun thuốc […]

CHECKER TÂN THÀNH

Thành phần: – chlorfluazuron 110 g/l – Dinotefuran 160 g/l – Phụ gia vừa đủ 1 lít Liều lượng: 40ml/bình 25 lít   TT CHECKER 270SC chai      CÔNG DỤNG: – Tác động tiếp xúc, vị độc – Ức chế sâu non lột xác – Phòng trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy […]

Thành phần:

– Clothianidin  … 170g/l

– Chlorfluazuron … 100g/l

– Phụ gia và dung môi vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 240ml

Thành phần:

– Emamectin Benzoate … 80g/kg

– Phụ gia … 920g/kg

Quy cách: Gói 15g