Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24 – 30/9)
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24 – 30/9)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non hại chủ yếu trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm chưa được phun trừ, phun kém hiệu quả, phun xong gặp mưa. 

Trên lúa

Các tỉnh Bắc bộ:

Sâu đục thân 2 chấm: sâu non gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn. Rầy nâu-rầy lưng trắng gây hại diện rộng trên các trà lúa mùa muộn. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại tăng trên các giống nhiễm. Chuột, bọ xít dài, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, bệnh vàng lụi, lúa cỏ… tiếp tục hại.

Các tỉnh Bắc Trung bộ:

Chuột tiếp tục gây hại. Bệnh khô vằn hại nặng trên các chân ruộng bón thừa đạm. Bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh đen lép hạt gây hại trong điều kiện thời tiết mưa bão, đặc biệt trên các chân đất hẩu, lầy thụt, diện tích bón phân không cân đối.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên:

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, đen lép hạt… gây hại trên lúa Mùa muộn, lúa vụ 3 giai đoạn trỗ đến chín. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại ở giai đoạn đẻ nhánh, đòng trỗ và chín. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân… gây hại trên lúa vụ 3, lúa Mùa ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ.
Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL:

Rầy nâu phổ biến tuổi 5, trưởng thành, dự báo sẽ có đợt rầy di trú từ 19 – 26/9. Bệnh đạo ôn phát triển tăng ở giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Đặc biệt thời tiết nắng mưa xen kẽ như hiện nay rất thích hợp cho bệnh đạo ôn gia tăng diện tích nhiễm.

Trên cây trồng khác

– Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại tại các vùng trồng.

– Cây ăn quả có múi: Bệnh chảy gôm, vàng lá thối rễ tăng tại các vùng chuyên canh.

– Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.

– Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh phồng lá… tiếp tục gây hại.

– Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung… tiếp tục hại cục bộ.

– Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại, có khả năng phát sinh gây hại tăng.

– Cây cà phê: Bọ cánh cứng hại cà phê kiến thiết ở Kon Tum, Đăk Lăk.

– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm… tiếp tục gây hại.

– Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành… gây hại giai đoạn ra lộc non.

– Cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục gây hại trên tre, luồng, vầu…

Theo: CỤC BVTV
Nguồn: Nongnghiep.vn