Cách chăm sóc cây lúa đẻ nhánh tốt
Cách chăm sóc cây lúa đẻ nhánh tốt
Trong vụ Hè Thu năm 2013, nông dân xuống giống sớm gặp nhiều điều kiện bất lợi như: thời tiết nắng nóng, mặt ruộng bị phèn, vấn đề đặt ra cho nông dân là làm thế nào để giúp cho cây lúa khỏe, đẻ nhánh tốt, tăng số chồi hữu hiệu góp phần tăng năng suất.
Thực tế chứng minh tại ruộng anh Nguyễn Hoàng Trung – Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Đông B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang, hiện là TTF dự bị của Công ty Tân Thành đã sử dụng sản phẩm Plastimula 1SL tăng cường sức sống giúp cây lúa đẻ nhánh nhiều, bộ rễ phát triển tốt.

Cách thực hiện: Khi cây lúa được 15 NSS, trước khi bón phân đợt 2 anh đã sử dụng sản phẩm Plastimula 1SL tăng cường sức sống với liều lượng 35 ml/bình 25 lít.

Ruộng có phun Plasti tăng cường sức sống
Kết quả: Theo anh Trung so sánh giữa phun Plastimula 1SL với các ruộng nông dân lân cận không phun Plastimula 1SL thì anh Trung nhận thấy: Khi phun Plastimula 1SL ngoài việc giúp cho cây lúa đẻ nhánh nhiều hơn, số chồi hữu hiệu nhiều hơn và bộ rễ phát triển nhiều và dài hơn so với ruộng không phun Plastimula 1SL.
Cùng đánh giá thực tế đồng ruộng, nhân viên kỹ thuật và anh Trung nhận thấy: Sau sạ 20 ngày thì:
• Cây lúa phát triển đồng đều, đẻ nhánh tốt.

• Nền đất trên ruộng bị phèn rễ vẫn phát triển, đặc biệt rễ trắng ra khỏe và dài hơn so với không phun Plastimula 1SL, đây là điều kiện giúp cây lúa hấp thu tốt chất dinh dưỡng .

Kết quả hơn hẳn so với ruộng không phun Plastimula 1SL.

Kiên Giang, ngày 02 tháng 05  năm 2013
Nhân viên kỹ thuật khu vực Kiên Giang
KS. VŨ HOÀNG