Kỳ 2

1. Tác Hại Cỏ Dại
Cỏ dại cạnh tranh ánh sáng, chất dinh dưỡng và nước với cây lúa

1/ Thời gian thực hiện: lúa được 10 ngày sau sạ.

Vụ Hè Thu, bao giờ cũng nắng nóng kéo dài, làm phát sinh nhiều dịch hại nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa.

Tình hình diễn biến thời tiết khí hậu năm nay nắng nóng khô hạn phức tạp nên rất thuận lợi cho sâu bệnh hại lúa giai đoạn mạ, nhất là bọ trĩ sẽ gây hại nặng trên các trà lúa.