Kỳ 4

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức trong canh tác cây trồng nói chung, cây lúa nói riêng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sức khỏe con người.

Như chúng ta đã biết, vụ Hè Thu thời tiết luôn bất lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa ở tất cả các giai đoạn bằng chứng là ở mỗi giai đoạn sẽ có một số dịch bệnh gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

Vụ Hè Thu vào cuối tháng 04/2012 do ảnh hưởng thời tiết bất thường, mưa dầm kéo dài, nhiệt độ ban đêm thấp, ẩm độ rất cao kết hợp với có sương mù đã làm bệnh Đạo Ôn phát sinh và lây lan mạnh, bệnh gây hại nặng trên những giống lúa nhiễm Đạo Ôn như OM 4218, OM 4900.

Giai đoạn trổ là giai đoạn cây lúa mẫn cảm nhất với các điều kiện bất lợi của môi trường kể cả nấm bệnh và côn trùng, nhất là trong vụ Hè Thu

Trong vụ Hè Thu 2013 vừa qua, có một đối tượng dịch hại mà Bà con đặc biệt quan tâm. Đây là một loại sinh vật có kích thước cơ thể rất nhỏ mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được.